افتتاح پروژه ساختمان کنترل نیروگاه ارومیه

طراحی پروژه Renovation ساختمان کنترل نیروگاه ارومیه در تاریخ 1394/02/21 توسط مهندسین طراح شرکت کدکن به سرپرستی جناب آقای مهندس کلانی شروع و پس از تایید به عنوان بهترین طراحی توسط هیئت مدیره نیروگاه به نمایندگی جناب آقای مهندس پروازی نیا عملیات اجرایی بازسازی در تاریخ 1394/09/04 شروع و در تاریخ 1395/05/05 به پایان رسید و افتتاح آن در تاریخ 1395/05/06 صورت پذیرفت

ارومیه

LinkedIn

آپارات