نصب و اجرای سقف کاذب کناف چند ضلعی در پروژه ی رستوران زعفرانیه

نصب و اجرای سقف کاذب کناف چند ضلعی در پروژه ی رستوران زعفرانیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

مشخصات پروژه : سقف کاذب کناف تخت و نامنظم به متراژ 150 متر مربع

رستوران زعفرانیه

LinkedIn

آپارات

 

اجرای دیوار های موقت طبقه اول در پروژه ی شهرک سلامت اصفهان

اجرای دیوار های موقت طبقه اول در پروژه ی شهرک سلامت اصفهان توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

مشخصات پروژه : سقف کاذب کناف با زیرسازی گالوانیزه برای کلیه سقف های ساده 12800 متر ، سقف کاذب کناف با زیرسازی گالوانیزه برای کلیه سقف های دکراتیو و… 2200 متر ، اجرای دیوار کاذب 2000 متر

شهرک سلامت

LinkedIn

نصب و اجرای سقف کاذب لوکسالون کارگاه پتروشیمی آریا ساسول

نصب و اجرای سقف کاذب لوکسالون در کارگاه پتروشیمی آریا ساسول توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های استفاده شده : سقف کاذب دامپا ، سقف کاذب لوکسالون

کارگاه عسلویه

LinkedIn

آغاز زیرسازی سقف کاذب کناف در پروژه ی رستوران زعفرانیه

آغاز زیرسازی سقف کاذب کناف در پروژه ی رستوران زعفرانیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

زعفرانیه

LinkedIn

نصب سقف کاذب دامپا در پروژه ی عسلویه

نصب سقف کاذب دامپا در پروژه ی عسلویه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های استفاده شده : سقف کاذب دامپا ، سقف کاذب لوکسالون

عسلویه

LinkedIn

 

پیشروی نصب و اجرای سقف های کاذب در ایستگاه متروی مهدیه

نصب کامپوزیت های ورودی جنوب شرقی ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

ایستگاه متروی مهدیه

 

اجرای آهن کشی سالن تقسیم مسافر شمالی ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

ایستگاه متروی مهدیه - طراحی سقف کاذب

 

ادامه نصب کامپوزیت های تیکت هال ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

 انواع سقف کاذب - ایستگاه متروی مهدیه

 

ادامه نصب کامپوزیت های پیشانی سکوی ایستگاه متروی مهدیه توسطس اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

ایستگاه متروی مهدیه - انواع سقف

 

LinkedIn