مدیر عامل شرکت کدکن نوروز باستانی1401 را به اعضای خانواده کدکن تبریک می گوید

  یا مقلب القلوب

انقلابی کن در قلب هایمان تا مهر و محبتی که از توست در وجودمان شکوفه بزند و در سال جدید ، وجودمان

با طبیعت تو ، بهاری تر شود

سال نو مبارک

سید سلیمان امامی

مدیرعامل شرکت کدکن

سلیمان امامی
سلیمان امامی مدیر عامل شرکت کدکن