جشن نوروز 1397 در دفتر شرکت کدکن

جشن 1396 جشن 1396 جشن 1396 جشن 1396 جشن 1396 جشن 1396 جشن 1396 جشن 1396 جشن 1396 جشن 1396 جشن 1396 جشن 1396

جشن نوروز سال 1397 شرکت کدکن با حضور بنیان گذارسقف کاذب در ایران  جناب آقای مهندس سید ناصر امامی و حضور مدیریت محترم عامل شرکت کدکن جناب آقای مهندس سید سلیمان امامی و حضور جناب آقای سید محمد مهدی علوی ،سرکار خانم ژاله محمودی ،جناب آقای مسلم شفیعی ،جنای آقای سواک یقویان ،جناب آقای رضا علیان،سرکار خانم مرجان سپاهی و سایر کارکنان خانواده کدکن در دفتر شرکت برگزار گزدید.

LinkedIn

آپارات

ترمیم لبه وید شهرک سلامت اصفهان

ترمیم لبه وید شهرک سلامت اصفهان توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

مشخصات پروژه : سقف کاذب کناف با زیرسازی گالوانیزه برای کلیه سقف های ساده 12800 متر ، سقف کاذب کناف با زیرسازی گالوانیزه برای کلیه سقف های دکراتیو و… 2200 متر ، اجرای دیوار کاذب 2000 متر

شهرک سلامت

LinkedIn

آپارات