اجرای سقف کاذب پروژه ایستگاه مترو مهدیه ورودی جنوبی

a2ec1712-8069-479e-86c3-20da4039a8a2 c3d2f65e-6560-4123-b165-d0090042792f

در پروژه ی متروی مهدیه ،تیم حرفه ای شرکت سقف کاذب کدکن توانسته اند، تلفیقی از سقف کاذب آلومینیومی را با ورق کامپوزیت به همراه زیرسازی با پروفیل فولادی اجرا نمایند.

عکس از اتمام پروژه مترو مهدیه