اتمام نصب گریلیوم های تیکت هال ایستگاه متروی هلال احمر

اتمام نصب گریلیوم های تیکت هال ایستگاه متروی هلال احمر توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت ، آهنکشی

ایستگاه متروی هلال احمر - سقف کاذب

LinkedIn

عملیات نصب و اجرای گریلیوم های ایستگاه متروی هلال احمر

عملیات نصب و اجرای گریلیوم های ایستگاه متروی هلال احمر توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت ، آهنکشی

ایستگاه متروی هلال احمر - سقف کاذب

آهنکشی مفصل دسترسی به سکوی ایستگاه متروی مهدیه

آهنکشی مفصل دسترسی به سکوی ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت ، آهنکشی

ایستگاه متروی مهدیه - سقف کاذب

LinkedIn

اتمام نصب کامپوزیت های نمای غربی مجتمع سیتی سنتر اصفهان

اتمام نصب کامپوزیت های نمای غربی مجتمع سیتی سنتر اصفهان توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

عملیات انجام شده : اجرای زیرسازی فلزی ، مونتاژ و نصب ورق های کامپوزیت

متراژ : 30000 متر مربع

سیتی سنتر - سقف کاذب

LinkedIn