اتمام نصب و اجرای سقف کاذب تایل در پروژه ی چاپخانه استخر

اتمام نصب و اجرای سقف کاذب تایل در پروژه چاپخانه استخرتوسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن.

مشخصات: سقف کاذب تایل

چاپ خانه استخر

LinkedIn

آپارات

مزیت‌های سقفهای کاذب

در محیط‌های صنعتی و اداری، استفاده از سقف‌های کاذب می‌تواند مزیت‌های کاربردی و زیبایی برای این چنین فضاهایی بدنبال داشته باشد. سقفهای این محیطها بخش مهمی از ساختار اصلی و کلی آنها را تشکیل میدهند، بنابراین استفاده از سقفهای کاذب نه تنها به آنها ارزش و اعتبار می بخشد بلکه بطور گسترده کارایی محیط کاری را ارتقا می بخشد.

ادامه مطلب