ایستگاه متروی میدان ولیعصر

نام پروژه:ایستگاه مترو میدان ولیعصر تهران

نام کارفرما:آب و خاک

مشاورین:شرکت گنو

سال ساخت:1395

وضعیت:تکمیل

نوع سقف:سقف کاذب لوور به همراه کامپوزیت

اطلاعات سقف:

سقف کاذب کامپوزیت آلومینیومی 1400 متر مربع  اجرای شبکه آلومینیومی (60*60) با تایل آلومینیومی تمام پانچ 900 مترمربع  زیر سازی آهنی سقف با مصالح آهنی به همراه ضد رنگ 2450 متر مربع