ایستگاه متروی امام حسین

نام پروژه:ایستگاه متروی امام حسین

کارفرما:شرکت آب و خاک

مشاورین:شرکت مشاورپژوهش

مجری:شرکت کدکن

نوع سقف:سقف کاذب گریلیوم مشبک

تاریخ شروع:1384

موقعیت پروژه:تهران

وضعیت پروژه:تکمیل

اطلاعات سقف در این پروژه:ورق کامپوزیت 2000متر مربع- گریلیوم 2200متر مربع- لوکسالون 600متر مربع- آهنکشی 4800متر مربع