استخر شرکت نفت تهران

نام پروژه:استخر شرکت نفت تهران

نوع سقف:پانچ متال،حفره ای و کامپوزیت

کارفرما:شرکت نفت تهران

مساحت پروژه:4400 متر مربع

تاریخ شروع:1385

موقعیت پروژه:تهران

وضعیت:تکمیل

اطلاعات تکمیلی سقف:ورق کامپوزیت 3000مترمربع ورق پانچ شده 600مترمربع گریلیوم 500مترمربع لوکسالون100مترمربع تایل مرکب80متر مربع تایل 120متر مربع