راه آهن کرمانشاه

نام پروژه:راه آهن کرمانشاه

نوع سقف:لوکسالون 84R  به همراه سقف کناف

مشاوران:شرکت پژوهش های ساختمانی ایران

کارفرما:شرکت جهاد نصر کرمانشاه

مساحت پروژه:2500 متر مربع

تاریخ شروع:1397

موقعیت پروژه:کرمانشاه

وضعیت:تکمیل

اطلاعات تکمیلی این پروژه:در این پروژه از سقف کاذب لوکسالون به همراه تایل سفارشی مثلثی و ذوزنقه استفاده شده است که به صورت اجرا در قوس به همراه پیشانی مدول بندی ششده از سقف کناف و تایل سفارشی به همراه
آهن کشی دکوراتیو انجام پذیرفته است.