پروژه پارکینگ سازمان بنادر و دریا نوردی

نام پروژه:پارکنیگ سازمان بنادر و دریانوردی

محل پروژه:تهران

سال ساخت:1396

وضعیت:اتمام پروژه

کارفرما:سازمان بنادر و دریانوردی

نوع سقف:سقف کاذب گریلیوم مشبک

توضیحات:

از دیگر پروژه های شرکت کدکن میتوان به پروژه سازمان بنادر و دریانوردی اشاره کرد که در این پروژه از سقف کاذب مشبک به همراه کامپوزیت استفاده شده است،ابعاد گریلیوم های به کار رفته در این پروژه در چشمه 15 در 15 میباشد و همچنین برای پوشش ستون های این پارکینگ از ورق های کامپوزیت استفاده شده است.