نمای مغازه

اجرای نمای کامپوزیت به روش فیکس جهت تابلو فروشگاه به همراه چفت حاشیه ای که باعث زیبایی و همچنین استفاده به عنوان نور مخفی خواهد بود.