مدیریت عامل - مهندس سید سلیمان امامی

مدیریت عامل – مهندس سید سلیمان امامی

مهندس سید سلیمان امامی متولد سال 1358 از تهران و تحصیل کرده رشته مهندسی معدن ، از جمله مدیران جوان کشور در صنعت سقف کاذب است که از سال 1376 با ورود به شرکت کدکن شروع به همکاری نموده و به مدت 6 سال در آن شرکت ادامه فعالیت داد.

در سال 1382 به دنبال کسب تجربیات جدید وارد شرکت تولید تجهیزات آتش نشانی ایمن تیار گردید و در واحد R&D  فعالیت نمود و پس از آن در سال 1383 همکاری خود را با شرکت مشاور نفت و پتروشیمی تندک آغاز نمود و در واحد CIVIL ادامه فعالیت داد.

پس از شرکت تندک در سال 1384 درشرکت کدکن با سمت سرپرست اجرایی پروژه ها شروع به همکاری مجدد نمود.

در سال 1387 با توجه به نیاز واردات سقف کاذب به کشور،شرکت خود را با نام مدرن سازه و با هدف گسترش و تنوع سقف کاذب و متعلقات آن تاسیس و ادامه فعالیت داد.

وی در سال 1393 با توجه به ضرورت مدیریت جوان در شرکت کدکن به عنوان مدیریت عامل برگزیده شد.

ایشان خلاقیت – پشتکار – دقت و چابکی در اجرای پروژه ها را همواره سر لوحه قرار داده و معتقد است کیفیت ، راهی است بی پایان که می بایست در تمام اجزای سیستم همواره دیده و اجرایی شود.