این سقف کاذب متشکل از باندهای طولی به عرض mm 150 می­باشد که پس از نصب بر روی کاریر مخصوص خود یک سقف بسته و غیر قابل نفوذ را پدید می­ آورد.

hg (1)hg (47)ایستگاه راه آهن کرمانشاه (16)