این سقف از جنس ورق آلومنیومی به ضخامت 0.7 تولید شده و در عرض های مختلف با طراحی کریر مخصوص خود ساخته و نصب میشود.

به طور کلی به دلیل نامنظم بودن عرض های ورق و چیدمان آن به شکل بارکد،این سقف به سقف بارکدی شناخته میشود.لوور بارکدی در واقع از تیغه هایی با عرض های مختلف که با فاصله(گام) یکسانی از یکدیگر نصب میشوند ایجاد میشود.

ابعاد لوور بارکدی:

عرض 40 mm ، ارتفاع 27 mm و طول حداکثر 6000 mm
عرض 60 mm ، ارتفاع 27 mm و طول حداکثر 6000 mm
عرض 80 mm ، ارتفاع 27 mm و طول حداکثر 6000 mm
عرض 120 mm ، ارتفاع 27 mm و طول حداکثر 6000 mm
عرض 160 mm ، ارتفاع 27 mm و طول حداکثر 6000 mm

مزایا و نقاط قوت لوور بارکدی :
• دسترسی آسان به فضای پشت سقف کاذب
• شکست امواج صوتی به دلیل طراحی خطی در قالب باکس های طولی – نواری
• زیبایی چشمگیر و لوکس سقف نهایی
• اجرای راحت سیستم نورپردازی و کمک به سیستم تهویه
• قابلیت رنگ آمیزی به صورت دکورال بر اساس کد رال رنگ وجود دارد

روش نصب:
به دلیل نصب مستقیم کریرِ سقف لوور بارکدی بر روی زیرسازی اصلی (آهنی – گالوانیزه) رعایت تراز این سیستم بایستی کاملاً دقیق و منطبق بر کد ارتفاعی درخواستی مشتری گرامی صورت پذیرد. با توجه به ابعاد فضای مورد نظر امکان اجرای زیرسازی اصلی هم به صورت طولی و هم به صورت شبکه ای با استفاده از پروفیل های آهنی 20×20 ، 30×30 و 10×30 یا زیرسازی مخصوص استاندارد گالوانیزه وجود دارد. پس از اجرای زیرسازی اصلی نوبت به نصب کریِرهای مخصوص این سقف کاذب می باشد که به صورت عمود بر سقف کاذب لوور بارکدی به زیرسازی اصلی فیکس می شوند. نکته قابل توجه در هنگام نصب کریِرها در نظر گرفتن فاصله نصب اولین و آخرین تیغه از ابتدا و انتهای دیوار تمام شده و همچنین رعایت دقیق اصل قرینگی در سقف لوور بارکدی نهایی با در نظر گرفتن گام تیغه ها است.