– استرچ متال: شبکه توری سه بعدی که در اثر کشش تولید می گردد در رنگ های مختلف ارائه می شود و قابلیت استفاده از سقف و نمای ساختمان را دارد.

– سقف حصیری

– سقف کناف

– تایل مثلثی و ذوزنقه­ای

– سقف ترکیب چوب

IMG_0865استخر توانير2_00ایستگاه راه آهن کرمانشاه ()ایستگاه راه آهن کرمانشاهرستوران زعفرانیه (1)رستوران زعفرانیه (2)رستوران زعفرانیه (3)