نصب سقف کاذب پره ای در مجتمع تجاری تهرانپارس

نصب سقف کاذب پره ای در مجتمع تجاری تهرانپارس توسط اکیپ اجرایی شرکت کدکن

مشخصات پروژه : سقف کاذب کناف ، سقف کاذب پره ای

متراژ : 3000 متر مربع

پره ای - سقف کاذب

آپارات

LinkedIn

نصب سقف کاذب کناف در پروژه ی در حال احداث تهرانپارس

نصب سقف کاذب کناف در پروژه ی در حال احداث تهرانپارس توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

مشخصات پروژه : سقف کاذب کناف ، سقف کاذب پره ای

متراژ : 3000 متر مربع

تهرانپارسLinkedIn

آپارات

نصب نمونه سقف کاذب در پروژه مجتمع تجاری تهرانپارس

نصب نمونه سقف کاذب (کناف و پره ای) در پروژه مجتمع تجاری تهرانپارس توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

مشخصات : سقف کاذب کناف ، سقف کاذب پره ای

مجتمع تجاری تهرانپارس

 

LinkedIn

 

LinkedIn

اجرای نمونه سقف کاذب مجتمع تجاری تهرانپارس

اجرای نمونه سقف کاذب مجتمع تجاری تهرانپارس توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

مشخصات : سقف کاذب کناف ، سقف کاذب پره ای

مجتمع تجاری تهرانپارس

 

LinkedIn

ادامه ی نصب و اجرای سقف های کاذب دسترسی ایستگاه متروی شهدای مشهد

ادامه ی نصب و اجرای سقف های کاذب دسترسی ایستگاه متروی شهدای مشهد توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: ورق کامپوزیت ، سقف کاذب گریلیوم پره ای ، ورق پانچ متال

 سقف کاذب -شهدای مشهد

LinkedIn