نصب تایل و ورق های کامپوزیت ایستگاه متروی A2 توسط شرکت کدکن

نصب تایل و ورق های کامپوزیت فضاهای تجاری ایستگاه متروی ولایت واقع در مشهد توسط شرکت سقف کاذب کدکن

a2 - سقف کاذب