آغاز نصب سقف کاذب تایل در پروژه ی پارکینگ نیاوران

آغاز نصب سقف کاذب تایل در پروژه ی پارکینگ نیاوران توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

مشخصات : سقف کاذب تایل به متراژ 2،000 متر مربع ، ورق آلومینیوم به متراژ 1،600 متر طول

پارکینگ نیاوران

LinkedIn

آپارات