اتمام نصب گریلیوم های تیکت هال ایستگاه متروی هلال احمر

اتمام نصب گریلیوم های تیکت هال ایستگاه متروی هلال احمر توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت ، آهنکشی

ایستگاه متروی هلال احمر - سقف کاذب

LinkedIn