نصب و اجرای سقف کاذب لوکسالون در پروژه ی کارگاه پتروشیمی آریا ساسول(عسلویه)

نصب و اجرای سقف کاذب لوکسالون در پروژه ی کارگاه پتروشیمی آریا ساسول (عسلویه) توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های استفاده شده : سقف کاذب دامپا ، سقف کاذب لوکسالون

کارگاه عسلویه

 

LinkedIn

نصب و اجرای سقف کاذب کناف چند ضلعی در پروژه ی رستوران زعفرانیه

نصب و اجرای سقف کاذب کناف چند ضلعی در پروژه ی رستوران زعفرانیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

مشخصات پروژه : سقف کاذب کناف تخت و نامنظم به متراژ 150 متر مربع

رستوران زعفرانیه

LinkedIn

آپارات

 

نصب و اجرای سقف کاذب لوکسالون کارگاه پتروشیمی آریا ساسول

نصب و اجرای سقف کاذب لوکسالون در کارگاه پتروشیمی آریا ساسول توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های استفاده شده : سقف کاذب دامپا ، سقف کاذب لوکسالون

کارگاه عسلویه

LinkedIn

ادامه ی نصب و اجرای سقف های کاذب دسترسی ایستگاه متروی شهدای مشهد

ادامه ی نصب و اجرای سقف های کاذب دسترسی ایستگاه متروی شهدای مشهد توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: ورق کامپوزیت ، سقف کاذب گریلیوم پره ای ، ورق پانچ متال

 سقف کاذب -شهدای مشهد

LinkedIn

آغاز عملیات نصب و اجرای سقف های کاذب پره ای و کناف در پروژه ی ساختمان جماران

آغاز عملیات نصب و اجرای سقف های کاذب پره ای و کناف در پروژه ی ساختمان جماران توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

جماران - سقف کاذب