نصب ورقهای کامپوزیت ورودی غربی ایستگاه متروی ولایت مشهد

نصب ورقهای کامپوزیت ورودی غربی ایستگاه متروی ولایت مشهد توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقفهای استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت

ولایت - سقف کاذب

LinkedIn

ادامه ی نصب ورق های کامپوزیت نمای مجتمع سیتی سنتر اصفهان

ادامه ی نصب ورق های کامپوزیت نمای مجتمع سیتی سنتر اصفهان توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

متراژ نما : 3000 متر مربع

جنس نما : کامپوزیت

سیتی سنتر

LinkedIn