نصب فلاشینگ کامپوزیت های نمای ایستگاه راه آهن کرمانشاه

نصب فلاشینگ کامپوزیت های نمای ایستگاه راه آهن کرمانشاه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

مشخصات نمای پروژه : نمای کامپوزیت به متراژ 1050 متر مربع

راه آهن کرمانشاه

 

LinkedIn

تکمیل نمای کامپوزیت و نصب فلاشینگ در پروژه ی راه آهن کرمانشاه

تکمیل نمای کامپوزیت و نصب فلاشینگ در پروژه ی راه آهن کرمانشاه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

مشخصات نمای پروژه : نمای کامپوزیت به متراژ 1050 متر مربع

راه آهن کرمانشاه

 

LinkedIn