نصب سقف کاذب لوکسالون راه پله شمالی و جنوبی کارگاه پتروشیمی عسلویه

نصب سقف کاذب لوکسالون راه پله شمالی و جنوبی کارگاه پتروشیمی عسلویه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های استفاده شده : سقف کاذب دامپا ، سقف کاذب لوکسالون

عسلویه

LinkedIn

آپارات

نصب سقف کاذب دامپا در پروژه ی عسلویه

نصب سقف کاذب دامپا در پروژه ی عسلویه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های استفاده شده : سقف کاذب دامپا ، سقف کاذب لوکسالون

عسلویه

LinkedIn

 

نصب سقف کاذب گریلیوم در راهروی غربی سینمای سیتی سنتر اصفهان

نصب سقف کاذب گریلیوم در راهروی غربی سینمای سیتی سنتر اصفهان توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سیتی سنتر

LinkedIn

آغاز عملیات نصب سقف کاذب کناف در پروژه ی ساختمان جماران

آغاز عملیات نصب سقف کاذب کناف در پروژه ی ساختمان جماران توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

متراژ لندینگ ها: 150 متر مربع

سقف های کاذب استفاده شده در لندینگ ها: سقف کاذب کناف ، سقف کاذب گریلیوم پره ای

جماران - سقف کاذب

LinkedIn

اتمام نصب سقف کاذب کناف و تایل زیرگذر ایستگاه راه آهن کرمانشاه

اتمام نصب سقف کاذب کناف و تایل زیرگذر ایستگاه راه آهن کرمانشاه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

ایستگاه راه آهن نیشابور - سقف کاذب

شروع نصب سقف کاذب کناف و تایل در کیوسک زیرگذر راه آهن نیشابور

شروع نصب سقف کاذب کناف و تایل در کیوسک زیرگذر راه آهن نیشابور توسط اکیپ اجرایی شرکت کدکن

نیشابور - سقف کاذب