نصب ورق های ورودی غربی ایستگاه متروی ولایت مشهد

نصب ورق های ورودی غربی ایستگاه متروی ولایت مشهد توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

متراژ کلی سقف کاذب: 4400 متر مربع

متراژ آهنکشی: 4400 متر مربع

سقف های کاذب استفاده شده: سقف کاذب تایل 60*60 – سقف کاذب پره ای – ورق کامپوزیت به همراه باکس نور مخفی – سقف کاذب گریلیوم – سقف کاذب تایل 30*30

ایستگاه متروی ولایت - سقف کاذب

LinkrdIn

آپارات