گردهمایی زمستانه ی کدکن

گردهمایی فصل زمستان شرکت کدکن در روز 2 اسفند ماه با حضور مدیران و پرسنل این شرکت در دفتر شرکت برگزار گردید.

در این مراسم مهندس سلیمان امامی مدیریت عامل شرکت همانند گذشته نهایت تقدیر و تشکر را از خانواده ی کدکن داشته و از پرسنل نمونه تجلیل به عمل آورده و هدایایی به رسم یادبود به آنها اهدا گردید.

جشن زمستان