اجرای زیرسازی طبقه سوم مجتمع تجاری تهرانپارس

اجرای زیرسازی طبقه سوم مجتمع تجاری تهرانپارس توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

مشخصات : سقف کاذب کناف ، سقف کاذب پره ای

مجتمع تهرانپارس

LinkedIn

نصب تایل های pvc در کارگاه مجتمع تجاری پارسه

نصب تایل های pvc در کارگاه مجتمع تجاری پارسه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

مشخصات پروزه : سقف کاذب تایل پی وی سی 60*60

مجتمع تجاری پارسه

LinkedIn

نصب کامپوزیت های سکوی ایستگاه متروی مهدیه

نصب کامپوزیت های سکوی ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت ، آهنکشی

ایستگاه متروی مهدیه

LinkedIn

ادامه ی نصب کامپوزیت پیشانی سکوی ایستگاه متروی مهدیه

ادامه ی نصب کامپوزیت پیشانی سکوی ایستگاه متروی مهدیه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت ، آهنکشی

ایستگاه متروی مهدیه - سقف کاذب

LinkedIn

عملیات نصب و اجرای گریلیوم های ایستگاه متروی هلال احمر

عملیات نصب و اجرای گریلیوم های ایستگاه متروی هلال احمر توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های کاذب استفاده شده: سقف کاذب گریلیوم ، سقف کاذب تایل ، ورق کامپوزیت ، آهنکشی

ایستگاه متروی هلال احمر - سقف کاذب

اتمام شاسی کشی اولیه سکوی شمالی ایستگاه متروی نجات الهی

اتمام شاسی کشی اولیه سکوی شمالی ایستگاه متروی نجات الهی توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های استفاده شده: سقف کاذب پره ای ، ورق کامپوزیت دکوراتیو ، آهنکشی

 ایستگاه متروی نجات الهی - سقف کاذب

LinkedIn

آپارات