اتمام نصب کامپوزیت های نمای غربی مجتمع سیتی سنتر اصفهان

اتمام نصب کامپوزیت های نمای غربی مجتمع سیتی سنتر اصفهان توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

عملیات انجام شده : اجرای زیرسازی فلزی ، مونتاژ و نصب ورق های کامپوزیت

متراژ : 30000 متر مربع

سیتی سنتر - سقف کاذب

LinkedIn