شروع نصب سقف کاذب کناف و تایل در کیوسک زیرگذر راه آهن نیشابور

شروع نصب سقف کاذب کناف و تایل در کیوسک زیرگذر راه آهن نیشابور توسط اکیپ اجرایی شرکت کدکن

نیشابور - سقف کاذب