عملیات نصب کامپوزیت های ایستگاه راه آهن کرمانشاه

عملیات نصب کامپوزیت های ایستگاه راه آهن کرمانشاه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

متراژ کلی نما: 1050 متر مربع

راه آهن کرمانشاهLinkedIn