اجرای سقف کاذب و دیوار کاذب کناف در ساختمان مرکزی شرکت تماس

اجرای سقف کاذب و دیوار کاذب کناف در ساختمان مرکزی شرکت تماس توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

مشخصات: سقف کاذب کناف ، دیوار کاذب کناف به متراژ 3000 متر مربع

سقف کاذب - کدکن

LinkedIn

آپارات