اتمام شاسی کشی اولیه سکوی شمالی ایستگاه متروی نجات الهی

اتمام شاسی کشی اولیه سکوی شمالی ایستگاه متروی نجات الهی توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

سقف های استفاده شده: سقف کاذب پره ای ، ورق کامپوزیت دکوراتیو ، آهنکشی

 ایستگاه متروی نجات الهی - سقف کاذب

LinkedIn

آپارات