عملیات نصب ورق کامپوزیت و سقف کاذب پره ای دسترسی ایستگاه متروی شهدا

عملیات نصب ورق کامپوزیت و سقف کاذب پره ای دسترسی ایستگاه متروی شهدای مشهد توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

متراژ دسترسی: 570 متر مربع

سقف های کاذب شامل: سقف کاذب تایل حفره ای ، سقف کاذب گریلیوم پره ای ، سقف کاذب پانچ متال ، سقف کاذب کامپوزیت

ایستگاه متروی شهدای مشهد