نصب فلاشینگ کامپوزیت های نمای ایستگاه راه آهن کرمانشاه

نصب فلاشینگ کامپوزیت های نمای ایستگاه راه آهن کرمانشاه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

مشخصات نمای پروژه : نمای کامپوزیت به متراژ 1050 متر مربع

راه آهن کرمانشاه

 

LinkedIn

عملیات نصب کامپوزیت های ایستگاه راه آهن کرمانشاه

عملیات نصب کامپوزیت های ایستگاه راه آهن کرمانشاه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

متراژ کلی نما: 1050 متر مربع

راه آهن کرمانشاهLinkedIn

اتمام نصب سقف کاذب کناف و تایل زیرگذر ایستگاه راه آهن کرمانشاه

اتمام نصب سقف کاذب کناف و تایل زیرگذر ایستگاه راه آهن کرمانشاه توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

ایستگاه راه آهن نیشابور - سقف کاذب

ورود نخستین قطار به ایستگاه کرمانشاه

شامگاه جمعه 13 مرداد ماه ، نخستین قطار از خط آهن در دست احداث غرب کشور وارد ایستگاه راه آهن کرمانشاه شد.

شرکت کدکن مفتخر به نصب و اجرای مجموعه سقف های کاذب و نمای ایستگاه راه آهن کرمانشاه می باشد.

قطار کرمانشاه - سقف کاذب

تکمیل نصب لوکسالون فضای داخلی ساختمان اصلی ایستگاه راه آهن کرمانشاه

تکمیل نصب لوکسالون فضای داخلی ساختمان اصلی ایستگاه راه آهن کرمانشاه به همراه نصب پیشانی کناف با استفاده از سازه گالوانیزه کناف توسط اکیپ اجرایی شرکت کدکن

کرمانشاه - سقف کاذب