نصب سقف کاذب گریلیوم مشبک در ساختمان مرکزی کشتیرانی

نصب سقف کاذب گریلیوم مشبک در پروژه در حال احداث ساختمان مرکزی کشتیرانی 

مشخصات : سقف کاذب گریلیوم ، ورق آلومینیوم

سقف کاذب - گریلیوم

آپارات

LinkedIn

گریلیوم پره ای تیپ V

 

اولین بار کدکن به درخواست شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت از سقف کاذب پره ای تیپ V همراه لوکسالون  84R جهت پوشش سقف رستوران پالایشگاه روغن اصفهان استفاده کرد ، بعد از آن این سقف درپروژه های پالایشگاه بندرعباس ، فرودگاه کیش و فرودگاه زنجان و… به صورت تلفیقی با سایر سقف ها مورد استفاده قرار گرفت.

ادامه مطلب