اتمام نصب سقف کاذب تایل و کامپوزیت ایستگاه مترو مولوی

اتمام نصب سقف کاذب تایل و کامپوزیت ایستگاه مترو مولوی توسط اکیپ اجرایی شرکت سقف کاذب کدکن

مشخصات: سقف کاذب کامپوزیت به متراژ 6000 متر مربع ، آهنکشی به متراژ 11000 متر مربع ، سقف کاذب تایل به متراژ 3000 متر مربع ، سقف کاذب گریلیوم به متراژ 400 متر مربع

سقف کاذب - مترو سقف کاذب- مترو

آپارات

LinkedIn