پروژه ساختمان شرکت سازه های آذران

محل پروژه : تهران

سال:1394

وضعیت: اتمام پروژه

کارفرما:شرکت سازه های صنعتی آذران

نوع سقف: گریلیوم پره ای و کناف

توضیحات

در این پروژه از سقف کاذب گریلیوم خطی استفاده شده است که در بخش های مختلف از جمله پارکینگ ، فضاهای اداری و نمای ساختمان اجرا شده است .که در فضای پارکینگ با مقاطع ناودانی شکل مدول بندی شده است.