ایستگاه مترو مهدیه

نام پروژه:ایستگاه مترو مهدیه تهران

نام کارفرما:شرکت ساب نیرو

مشاوران:شرکت گنو

مساحت پروژه: 10000 متر

تاریخ شروع:1397

موقعیت پروژه:تقاطع خیابان مولوی و ولیعصر تهران

وضعیت پروژه:تکمیل

اطلاعات تکمیلی از پروژه مترو مهدیه:

سقف کاذب شبکه کلیک با تایل 60×60 نمایان آلومنیومی به همراه ورق کاری کامپوزیت به روش نصب پروفیل H و گریلیوم مشبک 10×10 و زیرسازی آهنی

بازار بزرگ ایرانیان (ایرانمال)

نام پروژه:سالن نمایشگاه بازار بزرگ ایران (ایرانمال)

نوع سقف:بافل و گریلیوم

مشاورین:شرکت وایون

مساحت پروژه:17100

تاریخ شروع:خرداد ماه 1396

موقعیت پروژه:منطقه 22 تهران

کارفرما:شرکت کیسون

توضیحات سقف:در این پروژه از برای اجرای سقف سالن نمایشگاهی مجموعه از سقف کاذب بافل و گریلیوم استفاده شده است،ابعاد در نظر گرفته شده برای این سقف بافل داخلی 100×100 و گریلیوم داخلی چشمه 10 سانتی متری میباشد.