ایستگاه مترو مهدیه

نام پروژه:ایستگاه مترو مهدیه تهران

نام کارفرما:شرکت ساب نیرو

مشاوران:شرکت گنو

مساحت پروژه: 10000 متر

تاریخ شروع:1397

موقعیت پروژه:تقاطع خیابان مولوی و ولیعصر تهران

وضعیت پروژه:تکمیل

اطلاعات تکمیلی از پروژه مترو مهدیه:

سقف کاذب شبکه کلیک با تایل 60×60 نمایان آلومنیومی به همراه ورق کاری کامپوزیت به روش نصب پروفیل H و گریلیوم مشبک 10×10 و زیرسازی آهنی

ایستگاه راه آهن کرمانشاه

نام پروژه:راه آهن کرمانشاه

نوع سقف:لوکسالون 84R  به همراه سقف کناف

مشاوران:شرکت پژوهش های ساختمانی ایران

کارفرما:شرکت جهاد نصر کرمانشاه

مساحت پروژه:2500 متر مربع

تاریخ شروع:1397

موقعیت پروژه:کرمانشاه

وضعیت:تکمیل

اطلاعات تکمیلی این پروژه:در این پروژه از سقف کاذب لوکسالون به همراه تایل سفارشی مثلثی و ذوزنقه استفاده شده است که به صورت اجرا در قوس به همراه پیشانی مدول بندی ششده از سقف کناف و تایل سفارشی به همراه
آهن کشی دکوراتیو انجام پذیرفته است.