سوله قطار شهری پایانه ایستگاه شهید کلاهدوز

از دیگر پروژه های سقف کاذب شرکت کدکن در بخش قطار شهری سوله ی تعمیرات و تامین نگهداری مترو در انتهای خط 4 واقع در پایانه ایستگاه شهید کلاهدوز می باشد.

در این پروژه سوله و اتاق های مجزا زیر سازی و عایق بندی شده جهت اجرای تایل نمایان در حال اجرا می باشد.

 

 

اغاز عملیات اجرایی پروژه فرودگاه بین المللی کیش

کارفرما:شرکت ملی ساختمان

مشاور:آتک

از دیگر پروژه های مهم شرکت کدکن،پروژه فرودگاه بین المللی کیش می باشد که همزمان با آغاز سال جدید، عملیات اجرایی این پروژه نیز آغاز شده است.

در این پروژه مهم بین المللی از سقف بارکدی و تیغه ای استفاده خواهد شد. که با توجه به سوابق شرکت کدکن و تجربیات مهمی که کسب شده این پروژه ملی و عمرانی مهم به شرکت کدکن سپرده شده، امید است که بتوانیم با بهترین عملکرد و تلفیق نو آوری و تجربه کدکن افتخاری نو و تازه به افتخارات گذشته کدکن افزون گردد.