طراحان و مهندسین کدکن

از مشاوره و ارائه طرح برای پروژه شما استقبال می کنند وبا توجه به اینکه مطمئن هستیم از همکاری با پیمانکاران قبلی خود رضایت دارید،پیشنهاد می کنیم برای یکبار هم با ما مشورت کنید.

سقف کاذب

طراحی سقف خانه

یکی از اجزای فضاهای داخلی که قابلیت زیادی برای ایجاد تغییر در دکوراسیون منزل دارند، سقف ها هستند. اگر از فضای داخلی اتاق تان خسته شده اید و دلتان یک تغییر اساسی، مقرون به صرفه و سریع می خواهد، به سراغ سقف منزلتان بروید. سقف ها از دیرباز از مهم ترین المان های معماری ایرانی بودند. اگر نمی دانید چه تغییراتی را می توانید در سقف هایتان اعمال کنید با ما همراه باشید تا با شما ایده هایی را برای این کار در میان بگذارد.

mo19797 CompanyCatalog7953