IMG_02792IMG_0270IMG_0295IMG_0303IMG_0320IMG_0329IMG_0337IMG_0349IMG_3140IMG_3147IMG_3184*جشن نوروز سال 1397 شرکت کدکن با حضور بنیان گذارسقف کاذب در ایران جناب آقای مهندس سید ناصر امامی و حضور مدیریت محترم عامل شرکت کدکن جناب آقای مهندس سید سلیمان امامی و حضور جناب آقای سید محمد مهدی علوی ،سرکار خانم ژاله محمودی ،جناب آقای مسلم شفیعی ،سرکار خانم مرجان سپاهی ،جناب آقای سواک یقویان ،جناب آقای رضا علیان و سایر کارکنان خانواده کدکن در دفتر شرکت برگزار گردید.

LinkedIn