در اکثر مواقع بیش از اینکه به استخرها مخصوصا در دکوراسیون داخلی بعنوان یک حوضچه بزرگ برای آب تنی نگاه شود به عنوان یک عنصر تزیینی از آن بهره برده میشود.

مشخصات پروژه:

ورق کامپوزیت 3000 مترمربع

ورق پانچ شده 600 مترمربع

گریلیوم 500 مترمربع

لوکسالون100 مترمربع

تایل مرکب80 متر مربع

تایل 120 متر مربع

استخر شرکت نفت تهرانمشاهده تصاویر بیشتر